Μελέτη βιβλιογραφίας

meleti_vivliografias-02

 

Για τον ερευνητή η βιβλιογραφία είναι πηγή ανεκτίμητης αξίας. Μέσα από αυτή μπορείς να βρεις πρωτογενείς, δευτερογενείς αλλά και τριτογενείς πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας για να γράψει μια έρευνα.

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τα είδη των πηγών πληροφόρησης παραθέτοντας παραδείγματα για το πώς θα τις διαχωρίσεις μεταξύ τους.

Πηγές πληροφόρησης

Είδος πηγήςΟρισμόςΠαραδείγματα
Πρωτογενείς πηγέςαφορούν έγγραφα ή οπτικοακουστικό υλικό που παρέχουν από πρώτο χέρι μαρτυρίες ή άμεσες ενδείξεις σχετικά με ένα θέμα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να έχουν υποστεί επεξεργασία, κριτική ή αξιολόγηση από τρίτο άτομο. Τα πρωτότυπα έργα βοηθούν τον ερευνητή να δημιουργήσει μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα για ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός ή μια χρονική περίοδοπροσωπικές μαρτυρίες, ευρεσιτεχνίες, αντικείμενα (πχ. έργα τέχνης), αυτοβιογραφίες, διατριβές, αλληλογραφία, ημερολόγια, αποτελέσματα πειραμάτων και κλινικές δοκιμές, στρατιωτικά αρχεία, πιστοποιητικά γεννήσεως κλπ
Δευτερογενείς πηγέςέργα που ερμηνεύουν ή αναλύουν ένα ιστορικό γεγονός ή μια χρονική περίοδο, βασιζόμενα στην εξέταση των πρωτογενών πηγών. Έχουν γραφτεί μετά από ένα γεγονός, σε κατοπινό στάδιοευρετήρια, επιτομές, βιβλιογραφία, κριτικές βιβλίων και λογοτεχνίας, διδακτικά βιβλία
Τριτογενείς πηγέςΤο αποτέλεσμα της ανάλυσης των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών μαζίβιβλιογραφική ανασκόπηση, εγκυκλοπαίδειες κλπ

 

Pages: 1 2