ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Σύνθεση πληροφοριών

Μέσα από αυτή την ενότητα ο χρήστης μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί την υπάρχουσα γνώση συγκρίνοντας την με τη νέα γνώση που αποκτήθηκε ώστε να συνθέσει καινούριες ερμηνείες και αντιλήψεις.ihnilatis_enotites_final-05

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η ανταπόκριση στο ερευνητικό ερώτημα της εργασίας που σου ανατέθηκε. Για να το πετύχεις αυτό θα πρέπει να:

  • αναλογιστείς τι γνώριζες για το θέμα της εργασίας σου και τι έμαθες μέσα από την έρευνα. Είναι ικανοποιητικές οι πληροφορίες που βρήκες; Ανταποκρίνονται στο ερευνητικό σου ερώτημα ή υπάρχουν κενά και άρα θα πρέπει να συνεχίσεις σε κάποια σημεία την έρευνα προκειμένου να συμπληρώσεις τυχόν ελλείψεις;
  • μπορείς να εξάγεις συμπεράσματα από τις πληροφορίες που συγκέντρωσες;
  • αντιλαμβάνεσαι τις έννοιες που ανακτήθηκαν μέσα από τις διάφορες πηγές καθώς και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους;
  • μπορείς να μεταφέρεις τη γνώση που απέκτησες με αποτελεσματικό τρόπο;