Κανόνες γραφής

 

kanones_grafisB-01Πιο κάτω δίνονται μερικοί βασικοί κανόνες για το πώς να γράψεις μια εργασία:

1. Περιέγραψε τη δομή της εργασίας/διατριβής σου. Σε αυτό το σημείο θα σε βοηθήσει εάν ανατρέξεις στον Οδηγό συγγραφής πτυχιακών εργασιών & διατριβών της Βιβλιοθήκης σου

2. Είναι προτιμότερο να γράφεις στη γ’ ενικού και να χρησιμοποιείς ενεργητική φωνή αποφεύγοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την παθητική

3. Χρησιμοποίησε τίτλους που να ανταποκρίνονται στο νόημα των παραγράφων που ακολουθούν

4. Η περίληψη θεωρείται ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση της προσοχής του αναγνώστη. Ίσως το να γράψεις την περίληψη τελευταία σε βοηθήσει να μεταφέρεις τις ουσιώδεις και μόνο πληροφορίες της όλης εργασίας σου. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σύντομη και περιεκτική και να αντικατοπτρίζει το σκοπό της εργασίας

5. Εισαγωγή: περιλαμβάνει ένα σύντομο ιστορικό και το πλαίσιο της εργασίας που διαπραγματεύεσαι καθώς και τον σκοπό της

6. Μεθοδολογία: παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τις μεθόδους και διαδικασίες που ακολουθήθηκαν

7. Αποτελέσματα: το περιεχόμενο τους αποτελείται από τα αποτελέσματα της έρευνας σου είτε αφορά τη βιβλιογραφία είτε το πείραμα που πραγματοποίησες. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποίησε πίνακες και διαγράμματα που να αποδεικνύουν με αριθμούς/στατιστικά στοιχεία τα ευρήματα σου

8. Συζήτηση: σε αυτό το στάδιο δίδεται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς επίσης και οι προτάσεις σου για περαιτέρω έρευνα

9. Αναφορές: χρησιμοποίησε τις αναφορές όπου κρίνεται απαραίτητο και μόνο για σκοπούς υποστήριξης των ιδεών και των επιχειρημάτων σου. Ακολούθησε το βιβλιογραφικό πρότυπο του Τμήματος ή αυτό που προτείνει ο επιβλέποντας καθηγητής σου

10. Έλεγξε για τελευταία φορά για τυχόν ορθογραφικά, γραμματικά ή τυπογραφικά λάθη