Εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφίας

Τα εργαλεία διαχείρισης της βιβλιογραφίας βοηθούν τον χρήστη στην εισαγωγή, οργάνωση, μορφοποίηση και χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών κατά τη συγγραφή μιας εργασίας. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά τέτοια τα οποία είτε είναι συνδρομητικά είτε ελεύθερα προσβάσιμα για χρήση. Μερικά από αυτά είναι:

Refworks (συνδρομητικό) enotita6_logo-03_2.2.2016

Mendeley (ελεύθερο εργαλείο)

Zotero (ελεύθερο εργαλείο)

EasyBib (ελεύθερο εργαλείο)

Endnote (συνδρομητικό)

Citeulike (ελεύθερο εργαλείο)

 

Δυνατότητες εργαλείων οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιογραφίας

  • δημιουργία προσωπικού λογαριασμού
  • εισαγωγή, οργάνωση και αποθήκευση βιβλιογραφίας
  • δημιουργία παραπομπών εντός κειμένου και λίστα βιβλιογραφίας
  • μορφοποίηση βιβλιογραφίας ανάλογα με το πρότυπο που χρησιμοποιεί ο χρήστης
  • επεξεργασία εγγράφων
  • ανταλλαγή πληροφοριών/εγγράφων (share) με άλλα άτομα κλπ