Βιβλιογραφία

Παρακάτω παρατείθεται ενδεικτική βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες σύνταξης των κειμένων της ιστοσελίδας.

American Library Association. (2013). (1989, January 10). Presidential committee on information literacy: Final report. Retrieved, 2013, Retrieved from http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential

Bruce, C. S. (2004). Information literacy as a catalyst for educational change. A background paper.

Bundy, A. (2004). Australian and New Zealand information literacy framework: Principles, standards and practice. (ANZIL Framework). Adelaide: Australian and New Zealand Institute for Information Literacy.

Davis, M. E. K., & Petrowski, M. J. (2009). Association of college and research libraries (ACRL).

Eisenberg, M. B. (2008). Information literacy: Essential skills for the information age. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 28(2), 39-47.

Goldschmidt, P. G. (1986). Information synthesis: a practical guide. Health services research, 21(2 Pt 1), 215.

Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (ACRL). (2000). Πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση.