ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Αξιολόγηση πληροφοριών

ihnilatis_enotites_final-03

Πιθανότατα, μέχρι στιγμής έχεις εντοπίσει αρκετές πληροφορίες γύρω από το θέμα που σε ενδιαφέρει. Το να βρείς τις πληροφορίες που θέλεις είναι απλά το πρώτο στάδιο της όλης διαδικασίας. Το επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση τόσο των πηγών όσο και των πληροφοριών που εντόπισες στο στάδιο της Αναζήτησης Πληροφοριών.Για να το πετύχεις αυτό θα πρέπει να αναρωτηθείς κατά πόσο οι πληροφορίες είναι χρήσιμες και σχετικές με το θέμα σου. Η αξιολόγηση τους θα σε βοηθήσει να βελτιώσεις την ποιότητα της έρευνας σου.

 Η ενότητα αυτή στοχεύει στην επιλογή, ανάλυση, εξέταση και αξιολόγηση της ακρίβειας και της σχετικότητας των πληροφοριών που έχουν ανακτηθεί.

Επιπλέον σε αυτό το στάδιο θα μάθεις πώς να αξιολογείς: