Μαθήματα/Tutorials

Για τη διαχείριση της βιβλιογραφίας σας χρησιμοποιήστε ένα από τα πιο κάτω εργαλεία. Τα video θα σας βοηθήσουν στη δημιουργία λογαριασμού καθώς επίσης και στη χρήση τους.

refworks

Refworks

mendeley

Mendeley Video Tutorials

 

Δημιουργία αναφορών και βιβλιογραφίας με το Mendeley from CutLiaisons