Αξιολόγηση άρθρων

Τα άρθρα περιοδικών είναι μια βασική πηγή πληροφοριών κατάλληλα για ερευνητικούς σκοπούς. Αρχικά θα πρέπει να διαχωρίσεις τα επιστημονικά περιοδικά (τα περισσότερα από τα οποία στον τίτλο περιέχουν τη λέξη “journal”) από τα εμπορικά ή τα περιοδικά επαγγελματικού περιεχομένου. Δες τον αναλυτικό πίνακα πιο κάτω.

Στη συνέχεια θα πρέπει να μελετήσεις τα παρακάτω κριτήρια:​

 1. σκοπός: για ποιο λόγο γράφτηκε το άρθρο;

 2. χρονολογία δημοσίευσης: πόσο παλιό ή σύγχρονο είναι το άρθρο;

 3. περιεχόμενο: είναι οργανωμένο το περιεχόμενο; είναι κατανοητά τα επιχειρήματα που παραθέτει ο συγγραφέας; είναι πρωτότυπη έρευνα ή αναθεώρηση κάποιας προηγούμενης έρευνας; η περίληψη (σύνοψη) ενός άρθρου μας τροφοδοτεί με σημαντικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του

 4. βιβλιογραφία:  σκοπός της βιβλιογραφίας είναι η παροχή πρόσθετων σχετικών πηγών στον αναγνώστη. Υπάρχει βιβλιογραφία και αν ναι ποια είναι η έκταση της; πόσο παλιές ή σύγχρονες είναι οι αναφορές; είναι ξεκάθαρο το βιβλιογραφικό στυλ;

 5. καταλληλότητα: το άρθρο είναι σχετικό με την έρευνα σου;

 6. συγγραφέας: είναι ειδικός στη θεματική περιοχή; πού εργοδοτείται; έχει βραβευτεί ή διακριθεί;

 7. αναγνώστες: ποιο είναι το επιδιωκόμενο κοινό;

enotita3_axiologisi_arthrwn1-5.2.2016

Pages: 1 2 3