Οδηγός Χρήσης

Καλωσορίσατε στον Ιχνηλάτη, το πρόγραμμα πληροφοριακού γραμματισμού της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου. Σκοπός του προγράμματος είναι η καθοδήγηση του χρήστη ώστε να γίνει πληροφοριακά αυτόνομος σε θέματα αναζήτησης, αξιολόγησης, οργάνωσης και αποτελεσματικής χρήσης της πληροφορίας.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τα έξι στάδια αρχίζοντας από τον προσδιορισμό της πληροφοριακής ανάγκης και φτάνοντας στο σημείο για την αποφυγή της λογοκλοπής ή να αρχίσετε από το στάδιο εκείνο που πιστεύετε ότι ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να μελετήσετε το θεωρητικό πλαίσιο της Πληροφοριακής Παιδείας και στη συνέχεια έχετε την ευκαιρία να αξιολογήσετε τον εαυτό σας μέσα από απλές δραστηριότητες που παρέχει η κάθε ενότητα.

Οι ενότητες που καλείστε να μελετήσετε κατά τη διάρκεια της έρευνας σας είναι οι εξής:

1. Πληροφοριακή ανάγκη: Πώς ξεκινώ την έρευνα μου; ποιο είναι το ζητούμενο της εργασίας μου και ποιο το ερευνητικό μου ερώτημα; ποιες πληροφορίες μου λείπουν;

2. Αναζήτηση πληροφοριών: Ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσω προκειμένου να αναζητήσω, να συλλέξω και να χρησιμοποιήσω τη σωστή πληροφορία για την έρευνα μου;

3. Αξιολόγηση πληροφοριών: Πώς αξιολογώ τις πληροφορίες που εντοπίζω; Στο σημείο αυτό καλό θα ήταν να συμπληρώσετε το τεστ Αυτοαξιολόγησης (1) προτού προχωρήσετε στη μελέτη της ενότητας ώστε να μετρήσετε τις προϋπάρχουσες γνώσεις σας για την αξιολόγηση των πληροφοριών. Αφού ολοκληρώσετε την ενότητα μπορείτε και πάλι να συμπληρώσετε το ίδιο τεστ Αυτοαξιολόγηση (2) με την ολοκλήρωση του οποίου θα λάβετε και ανατροφοδότηση.

4. Οργάνωση πληροφοριών: Πώς ταξινομώ, οργανώνω και επιλέγω τις πιο χρήσιμες πληροφορίες από όλες όσες έχω συγκεντρώσει;

5. Σύνθεση πληροφοριών: Πώς αρχίζω να γράφω; Τι γνωρίζω και τι καινούριο έχω μάθει μέσα από την έρευνα που πραγματοποίησα μέχρι στιγμής;

6. Λογοκλοπή: Πώς αποφεύγω τη λογοκλοπή;

Επιπρόσθετοι στόχοι

​Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως στους προπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό να τους βοηθήσει στην ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων. Επιπρόσθετοι στόχοι του προγράμματος είναι:

1. αναγνώριση της πληροφοριακής ανάγκης: Πότε χρειάζεται μια πληροφορία;

2. επιλογή των κατάλληλων πηγών πληροφόρησης: Είτε είναι έντυπη είτε ηλεκτρονική η πηγή θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τους κανόνες αξιολόγησης.

3. στρατηγικές αναζήτησης: Ακολουθώντας τις στρατηγικές που προτείνονται μέσα από το πρόγραμμα, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να βρει τις κατάλληλες γι’ αυτόν πληροφορίες

​4. αποφυγή λογοκλοπής: Η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρό παράπτωμα από μέρους του ερευνητή. Με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων οργάνωσης και διαχείρισης της βιβλιογραφίας, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να αποφεύγει τη λογοκλοπή.