ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Πληροφοριακή ανάγκη

ihnilatis_enotites_final-01 (2)

1. ο ορισμός και η αναγνώριση της πληροφοριακής ανάγκης

2. αναζήτηση σε γενικές πηγές πληροφόρησης ώστε να κατανοήσει κανείς καλύτερα το θέμα

3. εντοπισμός λέξεων- κλειδιών για αποσαφήνιση και περιγραφή του θέματος

4. επαναξιολόγηση της φύσης και της έκτασης των πληροφοριών που απαιτούνται

Για να το πετύχεις αυτό ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

Διατύπωσε το θέμα σου

Δημιούργησε λέξεις-κλειδιά

Μελέτησε τη βιβλιογραφία που σου δόθηκε