Γλωσσάρι

Σκοπός της σελίδας αυτής είναι να σας δώσει τις απαραίτητες γνώσεις επεξηγώντας τους όρους τους
οποίους συναντάτε κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα του Ιχνηλάτη. B

​​​

Αναφορά ή παραπομπή (citation): πηγές στις οποίες έχει ανατρέξει ο συγγραφέας για να τεκμηριώσει την άποψη/επιχειρήματα του.

​​​

Αριθμός DOI: αναφέρεται σε ένα αριθμό ο οποίος προσδιορίζει μοναδικά ένα ηλεκτρονικό άρθρο. Τα αρχικά DOI αναλύονται σε Digital Οbject Ιdentifier (=ψηφιακό αναγνωριστικό αντικειμένου)

​​​

Βάσεις δεδομένων (Databases): συλλογή πηγών πληροφόρησης οργανωμένες και φυλαγμένες σε ηλεκτρονική μορφή. Κάποιες βάσεις δεδομένων περιέχουν υλικό σε πλήρη μορφή, ενώ κάποιες άλλες μόνο την περίληψη των άρθρων, είτε απλή αναφορά.

​​​

Βιβλιογραφία (Bibliography): το σύνολο των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συγγραφή της εργασίας. Εμφανίζεται στο τέλος της εργασίας.

​​​

Δευτερογενείς πηγές (Secondary sources): έργα που ερμηνεύουν ή αναλύουν ένα ιστορικό γεγονός ή μια χρονική περίοδο, βασιζόμενα στην εξέταση των πρωτογενών πηγών (πχ. ευρετήρια, επιτομές, βιβλιογραφία κλπ)

​​​

​​Ηλεκτρονικός κατάλογος (Library Catalog): ο κατάλογος με το υλικό (έντυπο, ηλεκτρονικό, οπτικοακουστικό) της Βιβλιοθήκης.  Θα τον βρεις στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης σου.

​​​

Μηχανές αναζήτησης (Search engines): χρησιμοποιούνται για την εύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο.​ Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ιστοσελίδες, εικόνες, video κλπ.

​​​

Παραπομπή (citation, reference): αναφορά της πηγής μέσα στο κείμενο

​​​

Πληροφοριακός γραμματισμός (Information Literacy): η ικανότητα αναγνώρισης, εντοπισμού, αξιολόγησης, οργάνωσης και αποτελεσματικής δημιουργίας και χρήσης της πληροφορίας με σκοπό να διεκπεραιωθεί ένα θέμα ή προβληματισμός (Unesco, 2003)

​​​

​​Πρωτογενείς πηγές (Primary Sources): αφορούν έγγραφα, οπτικοακουστικό υλικό, προσωπικές μαρτυρίες, ευρεσιτεχνίες ή αντικείμενα (πχ. έργα τέχνης) που παρέχουν από πρώτο χέρι μαρτυρίες ή άμεσες ενδείξεις σχετικά με ένα θέμα, χωρίς ωστόσο να έχουν υποστεί επεξεργασία, κριτική ή αξιολόγηση από τρίτο άτομο. Τα πρωτότυπα έργα βοηθούν τον ερευνητή να δημιουργήσει μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα για ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός ή μια χρονική περίοδο

​​​

Τελεστές Boolean (Boolean Operators): Χρήση των τελεστών AND (ΚΑΙ), OR (Ή), NOT (ΌΧΙ) με σκοπό την διεύρυνση ή τον περιορισμό ενός όρου

Τριτογενείς πηγές : Το αποτέλεσμα της ανάλυσης των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών μαζί πχ βιβλιογραφική ανασκόπηση, εγκυκλοπαίδειες κλπ.

Υλικό αναφοράς (Reference Materials): εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ευρετήρια, εγχειρίδια, θυσαυροί, αλμανάκ κλπ. Σημαντικές πηγές για να ξεκινήσεις μια εργασία οι οποίες χρησιμεύουν είτε στην κατανόηση ενός θέματος είτε παρέχουν πληροφορίες για συγκεκριμένα γεγονότα

Υπηρεσία Διαδανεισμού: η Βιβλιοθήκη εντοπίζει και προμηθεύει στους χρήστες της υλικό που δεν περιλαμβάνεται στη συλλογή της. Ο χρήστης αφού συμπληρώσει την ανάλογη αίτηση (Αίτηση για διαδανεισμό βιβλίου) η Βιβλιοθήκη θα το ψάξει και θα το ζητήσει από μια άλλη βιβλιοθήκη της Κύπρου ή του εξωτερικού με την οποία συνεργάζεται.