Επικοινωνία

Στόχος της βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ είναι η βελτίωση της ποιότητας αναζήτησης, ανάκτησης και αποτελεσματικής χρήσης της πληροφορίας μέσα από μια πληθώρα πηγών πληροφόρησης τόσο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου όσο και άλλων πηγών στο διαδίκτυο.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα των Θεματικών Βιβλιοθηκονόμων ή αποστείλετε e-mail.

 

 

 

Αξιολόγηση Ιχνηλάτη