ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Οργάνωση πληροφοριών

Πώς οργανώνω τις πληροφορίες που βρήκα;

 

 

Μέχρι αυτό το στάδιο έχεις καταφέρει να εντοπίσεις τις πληροφορίες που σε ενδιαφέρουν και να τις αξιολογήσεις.

​Στόχος αυτής της ενότητας είναι:ihnilatis_enotites_final-04 (2)

1. η τακτοποίηση και η ταξινόμηση των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί

2. η ομαδοποίηση και η οργάνωση των ανακτηθέντων πληροφοριών

3. η επιλογή των πιο χρήσιμων πληροφοριών

Πιο συγκεκριμένα σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να είσαι σε θέση να:

– οργανώνεις το υλικό σου με τρόπο που να εξυπηρετεί το σκοπό της εργασίας σου

– συγκρίνεις τις πληροφορίες που γνώριζες με αυτά που έχεις μάθει κατά την έρευνα σου

– επανεξετάσεις εάν χρειαστεί τους στόχους σου και να αλλάξεις πορεία

– μεταδίδεις αυτά που έμαθες σε τρίτους χρησιμοποιώντας ένα μέσο ή μορφή επικοινωνίας που να υποστηρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αποτελέσματα της έρευνας σου και το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι