ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Λογοκλοπή (Plagiarism)

Πώς αποφεύγω τη λογοκλοπή;

Η ενότητα αυτή αφορά την ηθική και νομική πτυχή της όλης διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει:ihnilatis_enotites_final-06

  1. να γίνει κατανοητή η ηθική και νομική πλευρά της χρήσης των πληροφοριών που ανακτήθηκαν
  2. συμμόρφωση με τις συμβάσεις και τους κανόνες που ορίζονται για την πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών
  3. να γίνουν κατανοητοί οι όροι της πνευματικής ιδιοκτησίας, των πνευματικών δικαιωμάτων και της δίκαιης χρήσης του υλικού χρησιμοποιώντας βιβλιογραφικά πρότυπα
  4. στη χρήση αναφορών εντός κειμένου και δημιουργία λίστας βιβλιογραφίας με τη βοήθεια των κατάλληλων εργαλείων για το σκοπό αυτό