Βιβλιογραφικά πρότυπα

vivliografia-01Κατ’ αρχήν θα πρέπει να επιλέξεις το βιβλιογραφικό στυλ/πρότυπο που θα χρησιμοποιήσεις για την εισαγωγή των αναφορών και κατ’ επέκταση της βιβλιογραφίας στην εργασία σου. Τα διάφορα βιβλιογραφικά πρότυπα χρησιμοποιούνται κυρίως για σκοπούς ομοιομοφίας και συνέπειας. Για το λόγο αυτό υιοθέτησε το πρότυπο που ορίζει το Τμήμα ή ο καθηγητής σου (πολλοί καθηγητές εντός του ίδιου Τμήματος χρησιμοποιούν διαφορετικό πρότυπο από άλλους).

Ενδεικτικά δες ποιο βιβλιογραφικό στυλ χρησιμοποιεί το κάθε Τμήμα στο Πανεπιστήμιο σου για τη συγγραφή των πτυχιακών ή διατριβών:

1.Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών: APA, MLA 

2. Τμήμα Καλών Τεχνών: Chicago, MLA, APA

3. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου: APA

4. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού: Harvard, APA

5. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας: Harvard

6. Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων: Harvard

7. Τμήμα Χημικής Μηχανικής: Harvard

8. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής: IEEE, Harvard

9. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών: Harvard

10. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής: ASCE

11. Τμήμα Νοσηλευτικής: Harvard

12. Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης: Harvard

Υπάρχουν δύο τρόποι αναφοράς των πηγών:

  • αναφορά κατά τη συγγραφή του κειμένου (παραπομπή): χρησιμοποιείται κυρίως για να γίνει ξεκάθαρη η θέση του δημιουργού από ένα άλλο συγγραφέα καθώς επίσης και για καθοδήγηση του αναγνώστη στη λίστα βιβλιογραφίας. Η μορφή της αναφοράς (αριθμητική, λεκτική) εντός του κειμένου διαφέρει ανάλογα με το βιβλιογραφικό πρότυπο που χρησιμοποιείται.
  • παράθεση λίστας με όλες τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία στο τέλος του κειμένου (λίστα βιβλιογραφίας). Στην περίπτωση αυτή αναγράφονται όλα τα στοιχεία της πηγής (συγγραφέας, τίτλος, χρονολογία έκδοσης, εκδότης κλπ) ενώ η μορφή της ποικίλει ανάλογα και με το πρότυπο που χρησιμοποιεί ο καθένας.