Έλεγχος λογοκλοπής

elegxos_logoklopis-03

Το τελευταίο μέρος μιας έρευνας αποτελεί η παράθεση των αποτελεσμάτων που πηγάζουν από την πορεία της ερευνητικής δραστηριότητας. Η υποστήριξη των συμπερασμάτων ενισχύεται από την αναφορά των πηγών (παραπομπής) που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να ενισχυθούν τα επιχειρήματα του συγγραφέα. Οι αναφορές σχετίζονται με την αναγνώριση του έργου άλλων συγγραφέων μέσα από τη δική μας εργασία με σκοπό να παραπέμψουμε τον αναγνώστη στην πηγή στην οποία ανατρέξαμε.

Με τον όρο λογοκλοπή ή αλλιώς plagiarism (αγγλ.) όπως είναι γνωστό, εννοούμε την οικειοποίηση των λόγων/ ιδεών / απόψεων ενός συγγραφέα ως δικά μας. Είτε γίνεται από πρόθεση είτε όχι, η λογοκλοπή αποτελεί αδίκημα και γι’ αυτό πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεχτικός στη χρήση απόψεων τρίτων. Ακόμη και στην περίπτωση που αναφερόμαστε σε προηγούμενη εργασία μας θα πρέπει να βάλουμε παραπομπή!

Στο εμπόριο υπάρχουν διάφορα εργαλεία για τον έλεγχο των κειμένων που πρόκειται να δημοσιευτούν ώστε να αποφευχθούν τυχόν θέματα λογοκλοπής:

Ελεύθερης πρόσβασης:

Plagiarisma.Net

Plagiarism Detector

Grammarly

Απαιτείται συνδρομή:

Turnitin (η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι συνδρομητής στο Ephorus)