Ιχνηλάτης: Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

Καλωσορίσατε στον Ιχνηλάτη, το πρόγραμμα πληροφοριακού γραμματισμού της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Σκοπός του προγράμματος είναι η καθοδήγηση του χρήστη ώστε να γίνει πληροφοριακά αυτόνομος σε θέματα αναζήτησης, αξιολόγησης, οργάνωσης και αποτελεσματικής χρήσης της πληροφορίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ENOTHTA 2
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΕΝΟΤΗΤΑ 6