Δραστηριότητα 2

Δοκίμασε τις γνώσεις σου γύρω από τις στρατηγικές αναζήτησης απαντώντας τις παρακάτω ερωτήσεις.