Χρήση συμβόλων

xrisi_simvolwn-02

Ανάλογα με τις μηχανές αναζήτησης, βάσεων δεδομένων ή καταλόγων βιβλιοθηκών, χρησιμοποιούνται διαφορετικά σύμβολα για να αντικαταστήσουν γράμματα σε μια λέξη. Η τακτική αυτή είναι χρήσιμη για την επιστροφή περισσότερων αποτελεσμάτων κατά την αναζήτηση. Τα πιο συνηθισμένα σύμβολα είναι ο αστερίσκος * και το αγγλικό ερωτηματικό ?.

Επιπρόσθετα, τα σύμβολα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στις περιπτώσεις που:

  • επιθυμούμε την εμφάνιση και του πληθυντικού αριθμού πχ. child*  για child ή children
  • αγγλικού και αμερικάνικου τρόπου γραφής ενός όρου πχ. theat* για  theatre ή theater
  • εμφάνιση σχετικών εννοιών που γράφονται παρόμοια πχ. organi?ation για organisation ή organization
  • δεν γνωρίζουμε πως γράφεται μια λέξη πχ. Antar* για Antarctic, knowle* για knowledge

 

* Για παράδειγμα εάν ψάχνεις πληροφορίες χρησιμοποιώντας τον όρο agriculture το πιο πιθανόν είναι να χάσεις αποτελέσματα με τον όρο agricultural. Έτσι καλύτερα να χρησιμοποιήσεις:

agricult* για να λάβεις αποτελέσματα με τους όρους agriculture και agricultural

driv* για driving, drive, drives

child* για child, children, childhood, childish, childless κλπ

 

?  Εάν πάλι δεν γνωρίζεις πως γράφεται μια λέξη τότε αντικατέστησε το γράμμα που θες σε μια λέξη με αυτό το σύμβολο

advi?e για advice ή advise

Portug?se για Portuguese

Kaza?stan για Kazakhstan

 

Δραστηριότητα 2