Τελεστής OR (Ή)

  • τουλάχιστον ένας από τους όρους αναζήτησης εμφανίζεται στα αποτελέσματα
  • το OR/Η’ επεκτείνει την έρευνα καθώς στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται οι όροι μεμονωμένοι ή και μαζί
  • χρησιμοποιείται κυρίως για συνώνυμους όρους

Untitled 3