Τελεστής NOT (ΌΧΙ)

  • αποκλείεται ο όρος αναζήτησης μετά το NOT
  • τα αποτελέσματα περιέχουν μόνο τον πρώτο όρο
  • η έρευνα περιορίζεται
 Untitled 4