Δραστηριότητα 1

Είδη πηγών πληροφόρησης: μάθε τη διαφορά μεταξύ πρωτογενών και δευτερογενών πηγών.

Πρωτογενείς-δευτερογενείς πηγές

Τελική βαθμολογία: %%RATING%%
Οι απαντήσεις σας επισημαίνονται παρακάτω.
Ερώτηση 1
Ποιο είναι το χαρακτηριστικό μιας πρωτογενούς πηγής;
A
Αποτελείται μόνο από αυθεντικό υλικό
B
Είναι μια ανάλυση ενός άλλου άρθρου
C
Είναι δευτεροβάθμια πληροφορία
D
Μπορεί να είναι μια ερμηνεία των πληροφοριών
Ερώτηση 2
Ποιο είναι το χαρακτηριστικό μιας δευτερογενούς πηγής;
A
Είναι το ημερολόγιο ενός ατόμου
B
Περιγράφει ένα κομμάτι ενός έργου
C
Είναι ένα πρωτότυπο έργο τέχνης
D
Περιέχει δεδομένα όπως στατιστικά στοιχεία, απογραφές κλπ.
Ερώτηση 3
Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί πρωτογενή πηγή;
A
Ηχογραφημένες ομιλίες
B
Δικαστικά αντίγραφα
C
Βιογραφία
D
Στατιστικές απογραφές
Ερώτηση 4
Οι δευτερογενείς πηγές προσφέρουν τα ακόλουθα εκτός από:
A
ερμηνεία
B
ανάλυση
C
πρωτοβάθμια πληροφορία
D
κριτική
Ερώτηση 5
Το διαδίκτυο θεωρείται ποιο από τα παρακάτω;
A
πρωτογενή πηγή
B
δευτερογενή πηγή
C
και τα δύο
D
κανένα από τα παραπάνω
Ερώτηση 6
Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί πρωτογενή πηγή;
A
Ημερολόγιο ενός σκλάβου
B
Εισαγωγικό εγχειρίδιο σχετικά με τον προγραμματισμό
C
Ένα κομμάτι αυθεντικού έργου τέχνης
D
Έρευνες (ερωτηματολόγια)
Ερώτηση 7
Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί δευτερογενή πηγή;
A
ανάλυση βιβλιογραφίας
B
σημειώσεις συνεντεύξεων ενός ερευνητικού έργου
C
διατριβές ή πτυχιακές
D
κοινωνική πολιτική
Μόλις τελειώσετε, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί. Αν δενέχετε ολοκληρώσει κάποιεσ ερωτήσεια θα μετρηθούν ως λάθος. Αποτελέσματα
Υπαρχουν 7 ερωτήσεις ανολοκλήρωτες.