Τι μάθαμε για την αξιολόγηση των πληροφοριών

ti_mathame-03 Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η αξιολόγηση των πληροφοριών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή έκβαση της έρευνας μας. Μελετώντας τα κριτήρια αξιολόγησης συμπεραίνουμε ότι για όλες τις πηγές μας (βιβλία, άρθρα, διαδίκτυο κλπ) είναι απαραίτητο να έχουμε υπόψη μας τα εξής:

1. ακρίβεια: για να είσαι ακριβής θα πρέπει να είσαι σε θέση να επιβεβαιώσεις τα στοιχεία και την ειδικότητα του συγγραφέα. Παράλληλα θα πρέπει να ελέγχεις την βιβλιογραφία  την οποία παραθέτει ο συγγραφέας προκειμένου να υποστηρίξει του γραφόμενα του.

2. συγγραφέας: χρησιμοποίησε πληροφορίες που έχουν γραφτεί από ειδικούς για κάθε θεματική περιοχή και κυρίως ερευνητές που συνδέονται με ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα.

3. ενημέρωση: το πόσο πρόσφατη ή παλιά είναι μια πληροφορία  θεωρείται ζωτικής σημασίας για την πορεία της έρευνας. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από το είδος της έρευνας. Εάν πρόκειται για θέμα ιατρικής ή τεχνολογίας για παράδειγμα, τότε ενδείκνυται η χρήση πρόσφατων πληροφοριών,. ενώ οι παλαιότερες πληροφορίες μπορούν να φανούν χρήσιμες στην περίπτωση της ιστορικής αναδρομής ή για να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα επί του  θέματος

4. σχετικότητα: Το πόσο σχετικές είναι οι πληροφορίες με το θέμα σου παίζει σπουδαίο ρόλο στην υποστήριξη των ιδεών σου. Ποτέ μην ξεχνάς το ερευνητικό ερώτημα της εργασίας σου.

5. σκοπός: Σε ποιους απευθύνεται η πληροφορία και για ποιο σκοπό; Υπάρχει κάποια προδιάθεση; Από το σκοπό κρίνεται η αντικειμενικότητα της πληροφορίας.