Δραστηριότητα 3

Για σκοπούς αυτοαξιολόγησης συμπλήρωσε την παρακάτω άσκηση με βάση αυτά που έμαθες στην ενότητα “Αξιολόγηση Πηγών Διαδικτύου και ιστοσελίδων”.  Aπάντησε στις πιο κάτω ερωτήσεις αφού επισκεφτείς την ιστοσελίδα “The Encyclopedia of Earth”