Δραστηριότητα 4

Είσαι γιατρός- ερευνητής και γράφεις μια έρευνα για την γυναικολογική ογκολογία και τις σύγχρονες μεθόδους θεραπείας. Μεταξύ άλλων σε ποιο από τα παρακάτω βιβλία θα ανατρέξεις για την έρευνα σου; Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης δικαιολόγησε την επιλογή σου.


 

clinical gynecology cancer gynecology

Απάντηση