Αξιολόγηση βιβλίων (2/2)

Αναγνωρίζεις τα βιβλιογραφικά στοιχεία ενός βιβλίου;3e

 

Μια βιβλιογραφική αναφορά περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

Sahlberg, P., & Hargreaves, A. (2011). Finnish lessons: What can the world learn from educational change in Finland?. New York: Teachers College Press.

Για να βοηθήσουμε τον αναγνώστη μας να ανατρέξει στη συγκεκριμένη πηγή θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα πιο κύρια στοιχεία στην εργασία μας.

Έτσι θα δούμε ότι ένα βιβλίο αποτελείται από:

1 τον συγγραφέα: Sahlberg, P., & Hargreaves, A.
2 το έτος έκδοσης: 2011
3 τον τίτλο: Finnish lessons: What can the world learn from educational change in Finland?
4 τον τόπο έκδοσης New York
5 τον εκδότη Teachers College Press

 

Δραστηριότητα 4