Δραστηριότητα 5

Οι παρακάτω εικόνες αφορούν τα 3 είδη περιοδικών. Βρες σε ποια κατηγορία ανήκει το καθένα και εξήγησε γιατί. Χρησιμοποιήσε το φύλλο εργασίας που ακολουθεί για να δώσεις την απάντησή σου.

Βρες τα είδη περιοδικών

economist

The Economist

http://explore.tandfonline.com/content/ah/jocam-research-for-practice

Journal of Children and Media


Time magazine

Time magazine

PC-Magazine

PC-Magazine


trademagazineCT

CONSTRUCTECH

Journal of Molecular Biology

Journal of Molecular Biology

 

Απάντηση