Αξιολόγηση άρθρων (2/3)

Αναγνωρίζεις τα κύρια στοιχεία ενός επιστημονικού άρθρου;

Συχνά θα δεις την παρακάτω βιβλιογραφική αναφορά:

Lund, H. (2007). Renewable energy strategies for sustainable development. Energy, 32(6), 912-919. doi:10.1016/j.energy.2006.10.017

Όπως θα δούμε και σε κατοπινό στάδιο, η μορφή μιας αναφοράς ποικίλει ανάλογα με το βιβλιογραφικό πρότυπο που χρησιμοποιούμε. Όποιο πρότυπο και να διαλέξουμε θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα πιο κύρια στοιχεία στην εργασία μας προκειμένου να βοηθήσουμε τον αναγνώστη να ανατρέξει στη συγκεκριμένη πηγή.

Έτσι θα δούμε ότι ένα επιστημονικό άρθρο αποτελείται από:

1 τον συγγραφέα: Lund, H.
2 το έτος δημοσίευσης: 2007
3 τον τίτλο: Renewable energy strategies for sustainable development
4 την πηγή (περιοδικό στο οποίο δημοσιεύτηκε): Energy
5 τόμο / τεύχος: 32 (6)
6 σελίδες (έκταση άρθρου): 912-919
7 αριθμό DOI 10.1016/j.energy.2006.10.01
ΠΕΡΙΛΗΨΗ