Τελεστής AND/ΚΑΙ

  • όλοι οι όροι της αναζήτησης εμφανίζονται στα αποτελέσματα
  • η έρευνα συγκεκριμενοποιείται αποκλείοντας αποτελέσματα που περιλαμβάνουν τους όρους ξεχωριστά
  • όσο περισσότερους όρους συνδέουμε με AND τόσο περισσότερο περιορίζεται η έρευνα

Untitled 2