Βιβλιογραφία

Για ποιο λόγο να δημιουργήσω αναφορές (παραπομπές) και βιβλιογραφία;

Κατά τη  διάρκεια συγγραφής της εργασίας σου ενσωμάτωσε στο κείμενο σου αναφορές απ’ όπου άντλησες τις πληροφορίες ενώ στο τέλος παράθεσε μια πλήρης λίστα βιβλιογραφίας με βάση τις παραπομπές σου. Αυτό θα σε βοηθήσει να:

  1. τεκμηριώσεις και να υποστηρίξεις τις ιδέες σου
  2. παραπέμψεις τον αναγνώστη στην αρχική πηγή
  3. αποδείξεις την έρευνα και τη μελέτη που έκανες
  4. αποφύγεις τη λογοκλοπή